Cục máu đông – thủ phạm chính gây tử vong ở người bệnh tim mạch

Cục máu đông – thủ phạm chính gây tử vong ở người bệnh tim mạch

Trong cơ thể, máu phải đảm nhiệm một lúc hai nhiệm gần như đối lập: Một là chảy liên tục đi nuôi dưỡng khắp cơ thể, hai là nhanh chóng đông lại để ngăn chặn mất máu khi bị thương. Để làm được điều này, cơ chế đông máu rất ...