Chụp mạch vành trong chẩn đoán bệnh mạch vành quan trọng đến mức nào?

Chụp mạch vành trong chẩn đoán bệnh mạch vành quan trọng đến mức nào?

Ngoài chụp mạch vành còn có điện tâm đồ, triệu chứng lâm sàng cũng là tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh mạch vành. Tuy nhiên, bệnh chỉ được xác định chính xác khi được chụp mạch vành. Đề cập về vấn đề này PGs. Ts Nguyễn Văn Quýnh - BV ...