Chẩn đoán bệnh mạch vành chỉ dựa vào triệu chứng liệu đã đủ?

Chẩn đoán bệnh mạch vành chỉ dựa vào triệu chứng liệu đã đủ?

Cũng chỉ vì dựa vào triệu chứng để chẩn đoán bệnh mạch vành mà đã khiến nhiều người bệnh chẩn đoán sai và tự ý điều trị, điều này để lại rủi ro nghiêm trọng. Mỗi năm cả thế giới chi ra khoảng 108,9 tỷ đô la, tương đương với ...

Chụp mạch vành trong chẩn đoán bệnh mạch vành quan trọng đến mức nào?

Chụp mạch vành trong chẩn đoán bệnh mạch vành quan trọng đến mức nào?

Ngoài chụp mạch vành còn có điện tâm đồ, triệu chứng lâm sàng cũng là tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh mạch vành. Tuy nhiên, bệnh chỉ được xác định chính xác khi được chụp mạch vành. Đề cập về vấn đề này PGs. Ts Nguyễn Văn Quýnh - BV ...